HUEN
 
2014/2015. tanév
Finanszírozás
AKTUÁLIS HÍREK
ARCHÍVUM
TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK
1syayalek.gif
ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMUNKRÓL
Óvodai gyermekkép
Anna ffkicsi  pici.jpg Kép 073 kicsi pici.jpg Péter pici.jpg


Óvodai nevelésünkben abból a tényből indulunk ki, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuumú és szociális lény egyszerre.

Figyelembe vesszük a gyermek fejlődő személyiségét, genetikai adottságait az érés sajátos törvényszerűségeit.

A spontán alkalmazott környezeti hatások mellett, tervszerűen alkalmazott környezeti hatásokkal segítjük fejlődésükben a gyermekeket (keresztény erkölcsi nevelés, magyar és angol nyelvű foglalkozás).

Igyekszünk a gyermekeknek sajátos életkoronként, életkorszakonként és egyénenként változó testi, lelki szükségleteiket, a legoptimálisabban kielégíteni.
ovi2.JPG

Szeretnénk elérni, hogy óvodánk derűs, családias légkörében a gyermekek felszabadulttá, kiegyensúlyozottá, a körülöttük levő dolgokról tájékozottakká váljanak. Pedagógusaink személyén keresztül kiépüljön bennük a gyermeki bizalom, a szeretet, a megbecsülés elsajátítása, amit gyakorolni is tudjanak társaik és az őket körülvevő felnőttekkel szemben. Gyermekközpontú nevelésünkben a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. Integrált nevelésünkben segítjük a teljesítményzavarral küzdő gyerekek érvényesülését. A családias légkör megteremtésével a gyermekek feszültségét oldjuk, ezzel csökken a kudarcélmény, a gyermek együttműködési készsége növekszik. A bizalom megnyerésén keresztül a pozitív magatartásmintákat erősítjük, dicsérjük, a nem kívánatos magatartásformákat leépítjük. Mindezekhez nagymértékben hozzájárul a keresztény erkölcsi nevelés, amely során az alapvető emberi értékek (igazság, jóság, szépség, szeretet) közvetítésével elősegítjük, megalapozzuk, hogy kiegyensúlyozott, az élet minden területén egyéni képességeik szerint megfelelni tudó kreatív emberré váljanak. A hátrányos helyzetű gyerekek azonosulni tudnak a bibliai történetek szereplőivel, ezáltal sajátos helyzetük és önmaguk értékelése a nevelési céloknak megfelelően változik.AZ ÓVODA SPECIALITÁSAI:


- az óvoda irányítását valamint a gyermekek szakszerű nevelését-oktatását felsőfokú végzettségű óvodapedagógus látja el.
- az óvodai ellátás igény szerint logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, esetleg konduktor bevonásával folyik.
- 10 fős csoportok
- Családias, befogadó, szeretetteljes légkör
- Kertvárosi zöldövezetes környezet
- Angol-Magyar kétnyelvűség
- Úszás oktatás biztosítása, a gyermekek szállítását egy kisbusszal oldjuk meg.
- Külön óvodaudvarral rendelkezünk, ahol a gyermekek mozgási igényüket maximálisan kielégíthetik.


ÉRDEKESSÉGEK
A mai Antakyia, Törökország területén található, közel a szíriai határhoz. Tizenhat hasonló nevű város létezett az ókorban, ... Tovább
Pál Antiokhiában-kicsi2.jpg

Present1502.png flake22.png szinezo111.png
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.